Kinh doanh các công cụ tài chính tiềm ẩn mức độ rủi ro cao đến từ biến động trong giá trị và giá cả, chính vì thế các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu có khả năng sẽ xuất hiện. Hiệu suất hoạt động trong quá khứ của một công cụ nào đó không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất hoạt động của chính nó trong tương lai. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro khi giao dịch những công cụ tài chính trước khi thực hiện giao dịch với chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảoThoả Thuận Với Khách HàngTuyên Bố Rủi Ro.

Tập Trung Vào 3 Mảng

Trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế, Doo Prime đã từng bước đồng hành trong mọi lĩnh vực và quyết tâm trở thành một công ty quốc tế có trách nhiệm xã hội tốt.

Chiến Lược Thực Hiện

Doo Prime đóng vai trò quan trọng trong ngành tài chính, tuân thủ các yêu cầu tiết lộ rủi ro và tiêu chuẩn ứng xử để trở thành một hình mẫu xuất sắc.

Các Hoạt Động Trách Nhiệm Xã Hội Vừa Qua

Loading RSS Feed
Xem Thêm

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+