Ủy Ban Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp

Hỗ trợ việc thực hiện công tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển bền vững doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và phúc lợi công đồng. Tất cả đều được báo cáo thường xuyên cho ban giám đốc.

Nhóm Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp

Dưới sự giám sát và hướng dẫn của ủy ban, các nhà quản lý cấp cao từ các bộ phận khác nhau đã thành lập các nhóm công tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để cung cấp hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ.

Chuyên Gia Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp

Các bộ phận khác nhau sẽ cử các đại diện làm chuyên viên trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tăng cường hiểu biết của công ty về trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cho việc thực hiện.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+