Lợi Ích Chung

Hoạt động kinh doanh của Doo Prime và các bên liên quan tương tác với nhau để hướng đến một mục tiêu chung trong cùng điều kiện lý tưởng nhất.

Sự Tham Gia Của Các Bên Liên Quan

Các vấn đề về tính bền vững

 • stakeholders including professional board members
  Thành viên Hội đồng quản trị

  Quản trị doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

 • stakeholders including experienced management teams
  Nhóm quản lý cấp cao

  Thu hút và giữ chân nhân tài, phát triển kinh doanh đa dạng, môi trường làm việc hòa nhập nhanh chóng, và các biện pháp văn phòng xanh

 • stakeholders including energetic employees
  Nhân Viên

  Các sản phẩm và dịch vụ tài chính chống tham nhũng

 • stakeholders including regulatory authorities
  Cơ quan quản lý

  Giấy phép quản lý ngành, đạo đức kinh doanh

 • stakeholders including non government supervision
  Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức từ thiện
  关注环保人士

  Tài trợ từ thiện, thúc đẩy phát triển xã hội và thực hiện trách nhiệm xã hội

 • stakeholders including different business partner
  Đối tác kinh doanh

  Phát triển kinh doanh đa dạng, giáo dục tài chính phổ cập và giao dịch công bằng

 • stakeholders including investors and traders
  Nhà đầu tư

  Quản trị doanh nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu

 • stakeholders including competitors
  Đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh

  Phát triển ngành đa dạng và cạnh tranh bình đẳng

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+